úterý 26. února 2008

Patricie Grossmannová - Noc ve škole (zatmění Měsíce)


Sraz byl v 7:30. Rozdělili jsme se do pokojů a vybalili jsme se. Pak jsme šli do počítačové učebny, kde jsme se dívali na film a na prezentaci. Pak jsme se spojili přes Skype s Tvrdošínem . Pak jsme šli vyřídit hygienu a hned potom jsme šli na pohádku. Potom jsme šli do pokojů spát. Vyspali jsme s,e potom nás vzbudili a šli jsme pozorovat Měsíc. Ovšem se konec nezdařil, a tak jsme šli hrát hry. Vrátili jsem se do školy a měli jsme vymýšlet básně. Potom jsme šli do počítačové učebny a tam jsme je dětem z Tvrdošína přečetli. Odešli jsme do pokojů a tam hráli hry, a kdo chtěl, mohl spát. Později jsme se sbalili a šli na snídani.

Daniela Valchářová - Noc ve škole (zatmění Měsíce)


Celý týden jsem se těšila, až budeme spát ve škole. Půjčovala jsem Míši spacák a karimatku, takže pro mě přijela autem a jeli jsme. Přijeli jsme a mysleli si, že jsme přijeli brzy, ale byli tam už skoro všichni. Čekali jsme na pana učitele Sumbala. Když přišel, vešli jsme dovnitř a rozdělili se do tří skupin do pokojů. My, holky, jsme si vybraly klubovnu. Vybalily si spacáky a karimatky. Rozhodly se pak jak budeme ležet a povídaly si.

Za chvíli nás volali do počítačové učebny, abychom se šli dívat na film o zatmění Měsíce. Bylo to velice naučné, dozvěděla jsem se věci, které jsem dříve vůbec nevěděla. Ve škole máme televizi na kterou se dá prst a posunuje předměty. Vyplňovali jsme tam různé vyplňovačky. Potom jsme se spojili přes Skype s Tvrošínem, to je třída, která má s náma projekt.

Abychom usnuli co nejrychleji, paní učitelka nám pustila pohádku o Smolíkovi a potom jsme šli spát. Alespoň měli jsme jít spát. My jsme si ale povídali. Já usla až ve dvanáct hodin.

Probudila jsem se ve dvě hodiny ráno. Měla jsem probudit Páťu, ale ona tak krásně spala, tak jsem ji ještě nechala spát. Ve tři čtvrtě na tři přišel Honza s trubítkem a troubil jako na lesy. Ale když přišel do našeho pokoje, zatroubil jen trochu, asi mu to nefungovalo. Pak nás vytáhli ven a šli jsme pozorovat Měsíc. Když se Měsíc pomalu schovával, šel ještě vidět, ale potom byl zakrytý úplně! Potom jsme hráli hry a skládali básničky.

Pak jsme se znovu spojili s Tvrdošínem, povídali si s četli básně, co jsme vymysleli.

Potom byl volný čas. Každý pokoj dělal něco jiného. My holky jsme si udělaly černou hodinku. Vyprávěly jsme si vtipy a historky. Nejlepší vtip řekla Páťa, ten nikdo nepochopil. Kluci se dívali na pohádky.

Asi na tři čtvrtě na sedm jsme šli do kuchyněk a sháněli jsme místa k sezení. Honza zlomil nalomenou židli, Míša neměla židli a Jirka jako gentleman jí dal svou. Musel si pak dojít pro jinou. Na snídani jsme měli dva loupáky a čaj. Pak jsme si každý hrníček umyli a dali se do jídla. Moc se nám tam líbilo a chceme znovu spát ve škole.

neděle 24. února 2008

Adriana Černochová - Noc ve škole (zatmění Měsíce)


O půl osmé jsem přišla s mamkou a se psem ke škole. Mamka šla domů a my jsme šli do budovy. Naše skupina byla v družině. Ubytovali jsme se, vytáhli spacáky, karimátky atd…Vytáhli jsme plyšáky. Řekli nám, že už máme jít do počítačové učebny.

Pustili nám prezentaci a film, spojili jsme se s Tvrdošínem. Mávali jsme na ně s plyšákama a dvě naše dívky mluvily do mikrofonu. Film byl o zatmění Měsíce a o lidech, kteří přistáli na Měsíci a kteří zahynuli.

Chtělo se nám spát, ale ještě před spaním nám pustili pohádku. Jak jsme si šli lehnout, skoro nikomu se nechtělo spát. Ještě jsme si povídali, ale nakonec jsme usli, ale až přišla paní učitelka a lehla si taky.

Ve tři čtvrtě na čtyři jsme vstávali, vzbudili nás trubkou. Rychle jsme se oblékli a obuli a šli ven pozorovat Měsíc. Jasně zářil a už ho ubývalo. Až úplně zmizel, přišly mraky a my už neviděli nic. Šli jsme na hřiště, tam jsme si vybrali karty a dostali úkol nakreslit ufo a vymyslet básničku.

Došli jsme zpátky. Z karet jsme složili obrázky. Spojili jsme se s Tvrdošínem a někteří četli básně.

Kdo nechtěl spát, díval se na pohádku. Nakonec nikdo nechtěl spát a tak jsme měli volnou zábavu a hráli jsme hry. Jak se blížila sedmá hodina, začali jsme se balit a byla snídaně.

Snídali jsme v kuchyňce a měli jsme čaj a loupáky.


Ufoni - kresby kopřivnických dětí

Jedním z úkolů, které děti v noci plnily, bylo nakreslit mimozemšťana a napsat krátkou básničku o nocování ve škole a o zatmění Měsíce.
Obrázky budou vystaveny v blogu v článcích jednotlivých dětí.
Zde je odkaz na galerii všech obrázků.

čtvrtek 21. února 2008

Zatmění Měsíce


Fotogalerie z noci ve škole je zde!

Konečně jsme se dočkali! 20. února večer jsme se sešli v naší kopřivnické škle a slovenské děti v tvrdošínské škole. Čekala nás noc plná zážitků.
Zatímco několik minulých nocí bylo škaredě a mraky halily oblohu, večer 20. 2. vypadal nadějně. Bylo jasno a z oblohy zářil úplněk. vydrží počasí?
Odpověď na tuto otázku dají články dětí.
Během noci jsme se dvakrát spojili s Tvrdošínem: večer a pak nad ránem.


neděle 17. února 2008

Chystá se zatmění Měsíce

20. února nás čeká zatmění Měsíce - akce, na kterou se už delší dobu připravujeme. Měsíc si s námi pohrává - k zatmění má dojít daleko po půlnoci. Bude to poslední u nás úplné zatmění až do roku 2011. Obě třídy se rozhodly strávit noc ve škole. Na večer si připravíme vzdělávací program o Měsíci, v noci budeme pozorovat zatmění, dovolí-li to ovšem počasí. Čekají nás i nějaké hry a dvakrát se také navzájem spojíme přes Skype s webkamerou, abychom si sdělili své dojmy i poznatky.

Naši kopřivnickou přípravu znázorňnuje myšlenková tato mapa:


pondělí 11. února 2008

Dosavadní průběh projektu

Tento blog vzniknul až v v souvislosti s přípravou pozorování zatmění Měsíce. Ale ať je tu všechno, shrnu tu, co jsme zatím udělali a co bylo zatím jen v Twinspace nebo v našich počítačích.

A že jsou mezi jednotlivými aktivitami dlouhé časové prodlevy? To je proto, že to není nějaký jednorázový projekt, kterému se krátkou dobu intenzivně věnujeme. Našimi činnostmi prokládáme běžnou výuku a navíc se přizpůsobujeme tomu, kdy máme čas my i naši partneři.

Známe se už dávno
S Ivanou už máme za sebou jeden etwinningový projekt z loňského roku (Spojme sa pre priateľstvo), takže staří známí! :-) Přibrali jsme Laďku jako třídní páťáků. U nás v Česku jsou děti až na jednoho chlapce nové, na Slovensku se mnohé děti zúčastnily už loňského projektu.

Příprava projektu
Projekt jsme připravovali v září a v říjnu 2007. N ašimi pracovními nástroji byl e-mail a Skype. Byl to Ivanin nápad, pustit se do vesmíru.

23.10.2007
Zahájení - registrace projektu
Tento den jsme projekt oficiálně zaregistrovali v eTwinningu. Co jsme k tomu museli vyplnit, si můžete přečíst v minulém příspěvku.

listopad 2007
Seznamujeme se
V Twinspace jsme zprovoznili diskusní fórum a do něj napsal každý z žáků (z obou zemí) krátký příspěvek o sobě. Cílem bylo, aby se děti navzájem seznámily. Každé dítě dostalo své uživatelské jméno a heslo pro přístup do twinspace, naučili jsme je, jak s ním pracovat a zbytek už bylů na nich. Někdo k zápisu do seznamky použil počítač ve třídě, někdo psal doma - podle možností.

23. 11. 2007
První společné internetové setkání

V pátek během 1. vyučovací hodiny jsme se poprvé všichni virtuálně setkali. My jsme byli v naší třídě, slovenské děti s paní učitelkou v počítačové učebně. Použili jsme Skype, mikrofon, reproduktory a webkameru. Obraz jsme pouštěli do třídy přes velkou televizi.
A co jsme dělali? Obě třídy byly rozděleny na skupinky a společně jsme losovali, která vesmírná tělesa bude každá skupinka zpracovávat: bude to Uran? Venuše? Slunce? Měsíc? Hvězdy?
Výsledek: Kopřivnice dostala na starost Merkur, Zemi, Měsíc, Jupiter, Uran a trpasličí planety s asteroidy, Tvrdošín zbytek planet, Slunce a hvězdy.

Prosinec 2007 - leden 2008
Prezentace o vesmírných tělesech
Ještě na konci listopadu, 28. 11. 2007, jsme v Kopřivnici netradičně strávili hodinu výtvarky v počítačové učebně. Proč výtvarky? Protože v tu dobu byly počítače volné. :-) A proč počátače? Děti se učily tvořit prezentace v PowerPointu. Zkušebně si vytvořily prezentaci o Vánocích.
Potom v prosinci si skupinky chystaly své vesmírné prezentace. Nedělaly to ve škole, ale doma - vždy u jednoho se skupiny. Informace hledaly děti na internetu i v encyklopediích.
Tvrdošínské děti k tomu využily svůj počítačový kroužek.

17. 12. 2007
První zkušební prezentace

Dnes během dvou vyučovacích hodin děti poprvé prezentovaly svá vesmírná tělesa. Prezentace ještě nebyly hotové, děti měly předvést, co už mají. Ve skupinkách postupně předvedly Měsíc, Zemi, Venuši, trpasličí planety, Uran a Merkur. Ke všem prezentacím měli připomínky jak ostatní spolužáci a spolužačky, tak oba učitelé.
Autoři podle nich své prezentace upraví, poslední skupinka navíc dodělá zapomenutou prezentaci o Jupiteru.
Po Vánocích si všechno odprezentujeme znovu, to už by měly být prezentace úplně hotové.

leden 2008
Dolaďujeme prezentace

V lednu bylo kvůli uzavírání známek málo času, přesto alespoň děti samy dodělávaly podle našich připomínek své prezentace.
Po uzavření klasifikace jsme se opět sešli - nejprve v počítačové učebně u projektoru a potom v jejich třídě u televize - a promítli jsme si hotové prezentace, které jejich autoři komentovali.
Prezentace jsme umístili do Twinspace, aby se s nimi mohli seznámit slovenští žáci. My se seznámíme s jejich prezentacemi a potom pro sebe navzájem vytvoříme kvízy o vesmírných tělesech.
Prezentace tu nebudeme vystavovat, protože obsahují nepůvodní obrázky stažené z internetu.

neděle 10. února 2008

O našem projektu


Projekt s názvem Vesmír ve škole, škola ve vesmíru je jedním z mnoha a mnoha etwinningových projektů, které běží po celé Evropě Více o projektu eTwinning se dočtete na evropském etwinningovém portálu a na národních portálech v Česku a na Slovensku.

Účastní se jej žáci 5. tříd z těchto škol:
O co v projektu jde?
Stručně o to, že se děti v průběhu školního roku budou občas učit o vesmíru, budou si vyměňovat své poznatky o něm a tak trochu se i učit navzájem.

Organizační struktura?
Na Slovensku děti využívají počítačový kroužek. Na české straně se projektu účastní celá třída a činnost je integrována do různých předmětů - vlastivědy (poznatky o vesmíru), češtiny (vypravování o nocování ve škole), výtvarky (kresba obrázků mimozemšťanů, výroba modelu Sluneční soustavy), pracovních činností (tvorba počítačových prezentací), v budoucnu možná i do tělocviku (kosmický výcvik).

Více se lze dočíst v popisu projektu v našem etwinningovém prostředí Twinspace. A klidně slovensky, je to přece mezinárodní projekt!

Název:
"Vesmír v škole, škola vo vesmíre".


Doba trvání :
6 měsíců.

Stručný popis:
Žiaci 5. ročníkov si budú navzájom pomocou dostupných prostriedkov IKT vymieňať poznatky o vesmíre, planétach Slnečnej sústavy, vesmírnych telesách a zaujímavých vesmírnych javoch, stanú sa fiktívnymi kozmonautami, spoznajú nepoznané vesmírne tajomstvá a tiež seba navzájom.

Jazyk:
čeština, slovenčina.

Věk studentů:
od : 10 do : 11.

Osoby zapojené do programu:
ze školy A: Tým učitelů společně se studenty,
ze školy B: Tým učitelů společně se studenty.

Předměty zahrnuté v projektu:

Informatika/ICT, Matematika a přírodní vědy, Mezipředmětová výuka.


Použité nástroje:
Fórum, Jiný software (Powerpoint, video, grafika), Videokonference, Web publishing, e-mail, Chat.

Cíle:
Dozvedieť sa čo najviac o vesmíre, Slnečnej sústave,pracovať s prostriedkami IKT a spoznávať seba navzájom.

Postup:
Spracovaním odborných internetových stránok o vesmíre žiaci spoznajú tajomstvá vesmíru,planéty Slnečnej sústavy a ďalšie vesmírne telesá aj seba navzájom.vytvoria Power-Pointové prezentácie aj vlastnú webovú stránku projektu Žiaci tiež navštívia planetárium, budú pozorovať zaujímavé javy nočnej oblohy a výtvarným spracovaním vytvoria obrazové makety pozorovaných javov.Vyskúšajú si tiež niečo z výcvikových kurzov kozmonautov, aby sa presvedčili o náročnosti tohto povolania.

Práce studentů:
Žiaci využijú získané skúsenosti z predchádzajúceho prijektu a pri svojej práci budú využívať dostupné prostriedky IKT-forum, e-mail, čet. videokonferenciu a pokúsia sa vytvoriť vlastnú webovú stránku tohto projektu. Pri vzájomnej výmene poznatkov nadviažu priateľské kontakty s kamarátmi susedného štátu.


Kam ukládáme výstupy z našeho projektu?
Do našeho Twinspace na www.etwinning.net (ale to není veřejné) nebo sem, do tohoto blogu (vesmir-etwinning.blogspot.com).